Presentation_100 – DS

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Externí vedení projektů včetně formy EPC managementu, komplexní příprava investičních záměrů, risk management, supervize projektů, reporting objednateli

Worker Male_100 – DS

STAVEBNÍ MANAGEMENT

Technický dozor investora (TDI), stavební a technologicko-montážní vedení projektu, cost management, management kvality, koordinátor BOZP, správcovství staveb

Collaborations_100 – DS

KONZULTAČNÍ ČINNOST

Procesní řízení, poradenství v oblasti průmyslového inženýrství, optimalizace projektů a procesů, posouzení technologických postupů atd.